2 Αυγούστου & ώρα 8.30, στο Λιμάνι της Σκάλας Ωρωπού.
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το Φεστιβάλ βιβλίου Ωρωπού 2020.